Kan ik iets voor jou betekenen?

Interim

Interim


Soms komt een organisatie in een situatie terecht waarin behoefte is aan een interim-manager. Een directeur of manager is uitgevallen of vertrokken en de school moet geleid worden, er is sprake van een crisis, behoefte aan een ingrijpende verandering of aan een frisse/vernieuwende kijk.

Een goede samenwerking, afstemming vooraf en communicatie met het bestuur is hierbij essentieel. Vooraf bespreken wij het probleem en de gewenste oplossing. In de eerste periode analyseer ik de organisatie, spreek met de betrokkenen, maak een inschatting van de situatie, stem met het bestuur af over het gewenste perspectief en kies de benadering die ik daarvoor nodig acht. Tijdens mijn interim periode rapporteer ik regelmatig aan mijn opdrachtgever zodat hij ontzorgd is en gelijktijdig op de hoogte blijft de actuele ontwikkelingen.

Ik kan putten uit meer dan tien jaar ervaring als schooldirecteur in uiteenlopende situaties. Van 2008 tot 2013 ben ik directeur van twee scholen in Valkenburg geweest (235 en 120 leerlingen). Mijn opdracht was om deze individuele scholen intensief te laten samenwerken in een "gemeenschap van scholen". Op één van die scholen hebben we een onderwijskundige omslag gerealiseerd van klassikaal onderwijs naar het werken in units van 4 leerjaren bij één leerkracht en een onderwijsassistent. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van het landelijke Slim Fit project en behaalden wij uitstekende leerresultaten.

Van 2013 tot 2019 ben ik directeur geweest van een grote, brede school in Voerendaal. Een fusieschool die sinds 2008 sterk is gekrompen (van 700 naar 460 leerlingen in 2016), die tot 2013 elk jaar een verlies draaide tussen 20.000 en 100.000 euro en waar de teamcultuur door de fusie niet optimaal was. Inmiddels is de school financieel gezond, heeft een intensief traject m.b.t. de teamcultuur geleid tot één team met een nieuwe , gedragen visie en telt de school inmiddels weer meer dan 500 leerlingen.

In schooljaar 2017-2018 ben ik tevens interim-directeur op basisschool St. Stefanus in Wijnandsrade geweest. Vanwege een acuut probleem ontstond daar de behoefte aan een tijdelijk leiderschap tot einde van het schooljaar. De focus lag op teambuilding, vertrouwen en contact met de ouders herstellen, verankeren van het unit-werken, ontwikkelen van een eigen huisstijl passend bij de visie, uitstraling gebouw en een aantal werkprocessen weer op orde brengen. Deze opdracht is succesvol afgerond. (zie de aanbevelingen op mijn linkedin account).

In schooljaar 2018-2019 ben ik het hele jaar gemiddeld 3,5 dagen interim directeur geweest op obs De Duizendpoot in Geleen. De opdracht omvatte onder andere:

  • Terugbrengen van de rust in de organisatie brengen na een flink aantal wisselingen in de directievoering in de afgelopen jaren
  • Helderheid verschaffen in de rolverantwoordelijkheid van ouders en team
  • Opstellen nieuw schoolplan voor de komende 4 jaar waarmee de nieuwe directeur aan de slag kan
De opdracht is goed afgerond hetgeen ook in de evaluatie met het team en ouders en door het cvb is bevestigd in het eindgesprek. (zie de aanbeveling op mijn linkedin account)