Kan ik iets voor jou betekenen?

Training

Training: “de vier sleutels voor een effectieve les!”


Ken je dat gevoel als directeur, Ib-er of bouwcoördinator in het primaire onderwijs? Met een “checklist” de klas in om te bekijken of het onderwijs wel aan de maat is? Uiteindelijk wil je af van het gesprek op kantoor aan de hand van een competentielijst en het afvinken van diverse items.

Je wilt simpelweg een constructief gesprek met je leerkracht over zijn/haar vak. Want je visie als directeur/teamleider/ bouwcoördinator is om je teamleden blijvend te doen ontwikkelen en hen na te laten denken over gemaakte keuzes. En dat vanuit het perspectief dat je als professionals om tafel zit; een gesprek vanuit een reflectieve dialoog en met maar één doel: de volgende les van deze leerkracht wordt nog effectiever!

Hier is een methode die de schoolleider helpt om de effectiviteit van de lessen van leerkrachten te verbeteren. De vier sleutels gaan over dé vier essentiële ingrediënten van een effectieve les, namelijk:

  1. een scherp lesdoel
  2. de kortste weg naar Rome; de effectiviteit
  3. de actieve betrokkenheid van álle leerlingen
  4. de afstemming
Tijdens de Training Reflectiebox Instructiegedrag maakt het team kennis met de 4 sleutels en leert deze toe te passen. En als leidinggevende leert u aan de hand van de Gesprekskaart met de leerkracht in gesprek te gaan over wat er écht toe doet: Het lesgeven.

In het gesprek is de leerkracht in de lead. De leerkracht wordt uitgedaagd te vertellen over zijn les en zelf een inschatting te maken van hoe effectief hij/zij in zijn optreden is geweest. Daarbij wordt de leerkracht geholpen door zijn directeur en wordt het gesprek gevoerd aan de hand van de 4 sleutels voor een effectieve les.

Meer weten over de ervaringen van uw collega’s die ermee werken? Kijk dan eens op https://www.deviersleutels.nl of neem contact met mij op. Ik kom graag een keer bij je langs om de mogelijkheden te bespreken.